นิยามที่ดีที่สุด
ปังปอน

เด็กน้อยหอยสังฆ์ กระโหลกกะลาปากระป๋อง


ปังปอนเดกเวร

ปังปอน

เด็กเหี้ยหน้านิ่ง หน้าเหมือนตัวเหี้ย เวลาจะด่าว่า"ไอเหี้ย"ให้บอกว่า ไอปังปอน


ไอ้ปังปอน ไอหน้าหี