นิยามที่ดีที่สุด
แป้งเจน

คนชื่อนี้มักนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว ชอบโกหก โง่ ปัญญาอ่อน ควาย อวดรวย อวดฉลาด


เฮ้ยนาย! อย่ามาแป้งเจนได้ป่ะล่ะ