เปง


2

ย่อมาจากเป็น

เปง -เป็น


เสนอนิยามใหม่

เปง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง