นิยามที่ดีที่สุด
เปงคงเมิงมุง

เปงคงเมิงมุงเพรียนมาจากคำว่าเป็นคนเหมือนมึงพูดเร็วๆพูดเพรียนๆไปอะนะจากการ์ดคนเดิม


เฮ๊ยทำไมมึงชอบเล่นลับหลังแม่งหมาลอมกัดชัดๆ เฮ๊ยกูก็เปงคงเมิงมุง