เปงคงเมิงมุง


1

เปงคงเมิงมุงเพรียนมาจากคำว่าเป็นคนเหมือนมึงพูดเร็วๆพูดเพรียนๆไปอะนะจากการ์ดคนเดิม

เฮ๊ยทำไมมึงชอบเล่นลับหลังแม่งหมาลอมกัดชัดๆ เฮ๊ยกูก็เปงคงเมิงมุง


เสนอนิยามใหม่

เปงคงเมิงมุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง