แป้ง


0

แฟนเชอร์รี่

น่ารักจังอิอิ #กำโทษ


0

ตอแหลแย้งของคนอื่นระวังกูท้วงคืนนะมึง

ระวังตัวไว้เห้อะ


เสนอนิยามใหม่

แป้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง