นิยามที่ดีที่สุด
แป้ง

ตอแหลแย้งของคนอื่นระวังกูท้วงคืนนะมึง


ระวังตัวไว้เห้อะ

แป้ง

แฟนเชอร์รี่


น่ารักจังอิอิ #กำโทษ