นิยามที่ดีที่สุด
ปัง

ประหนึ่งเสียงพลุ
ดีงาม ยิ่งใหญ่ อลังกาล พีค เลิศ


โชว์ของทีมนี้ปังเวอร์
ไม่มีชุดไหนปังเท่าชุดควีนอีกแล้ว

ปัง

โดยปริยายหมายความว่า สุดยอด ดี เลิศ ยิ่งใหญ่ อลังการ และเก่ง


ไม่มีพระเอกคนไหนจะปังได้เท่าเจษ เจษฎ์พิพัฒ