ปัง


2

ประหนึ่งเสียงพลุ
ดีงาม ยิ่งใหญ่ อลังกาล พีค เลิศ

โชว์ของทีมนี้ปังเวอร์
ไม่มีชุดไหนปังเท่าชุดควีนอีกแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ปัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง