นิยามที่ดีที่สุด
ไปขุดแย้

ใช้กับนักเรียนที่ ตอบคำถาม ม.ต้นไม่ได้ซึ่งจะบอกว่า เด็กอนุบานยังทามได้เลยครับ นักเรียนอาการหนักละครับ


ครู; นักเรียนครับ ย้ายข้างสมการเป็นป่าวครับ
นร: ไม่เป็นครับ
ครู: ม.ต้นไปขุดแย้มาหรอครับ
นร: .....
ครู: ผมให้เด็กอนุบานสองยังทำได้เลยครับ
นร: คิดในใจ {อ่อหร๋อ}