ไปขุดแย้


3

ใช้กับนักเรียนที่ ตอบคำถาม ม.ต้นไม่ได้ซึ่งจะบอกว่า เด็กอนุบานยังทามได้เลยครับ นักเรียนอาการหนักละครับ

ครู; นักเรียนครับ ย้ายข้างสมการเป็นป่าวครับ
นร: ไม่เป็นครับ
ครู: ม.ต้นไปขุดแย้มาหรอครับ
นร: .....
ครู: ผมให้เด็กอนุบานสองยังทำได้เลยครับ
นร: คิดในใจ {อ่อหร๋อ}


เสนอนิยามใหม่

ไปขุดแย้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง