แปง


2

บุคคลเชี่ยวชาญด้านศึกษาสี

เฮ้ย ! วันนี้แปงศึกษาสีป่ะ ?


2

เป็นอาการปอดรั่ว เนื่องจากศึกษาสีมาอาการถึงกำเริบ

ไปทำอะไรมาถึงแปง?


เสนอนิยามใหม่

แปง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง