นิยามที่ดีที่สุด
แปง

เป็นอาการปอดรั่ว เนื่องจากศึกษาสีมาอาการถึงกำเริบ


ไปทำอะไรมาถึงแปง?

แปง

บุคคลเชี่ยวชาญด้านศึกษาสี


เฮ้ย ! วันนี้แปงศึกษาสีป่ะ ?