นิยามที่ดีที่สุด
โป้ง

คิดไม่เป็น ต้องคอยให้เพื่อนคิดให้ เช่น ว่ารักใคร โป้ง เป็นคำที่สุดจะบรรยาย


เป็นคนจังหวัดเลยแต่ไม่เหมือนคนเลย

โป้ง

เป็นคำบรรยายบุคคลที่ ขี้เกียจ ตื่นสาย ซื่อบื้อ ไม่กดชักโครกเวลาไฟดับ ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่จ่ายค่ากับข้าว โวยวาย ลืมกุญแจไว้ในห้อง แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใช้พูดให้คนที่สุดจะบรรยาย


(ชื่อคนที่ต้องการพูดให้)โป้งจังเลย เช่น เท่โป้งจังเลย
คนที่โดนด่าว่าโป้ง ต้องรับไม่ได้ทุกคน ที่หาว่าเขาเป็นอย่างนั้น

โป้ง

เรียนคณะครุศาสตร์ แต่แต่งตัวเหมือนเรียนคณะเทคโนโลยี


-