ปาขี้


3

กิจกรรมหนึ่งของเพจโหดสัส V2 โดยให้ลูกเพจโพสต์ภาพขี้ หรือเมนต์เป็นคำว่า ปาขี้ ใส่เพจที่โหดสัส V2 ไม่ชอบ

พวกมึงเตรียมตัวรับขี้ได้เลยสัส


เสนอนิยามใหม่

ปาขี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง