นิยามที่ดีที่สุด
ปาขี้

กิจกรรมหนึ่งของเพจโหดสัส V2 โดยให้ลูกเพจโพสต์ภาพขี้ หรือเมนต์เป็นคำว่า ปาขี้ ใส่เพจที่โหดสัส V2 ไม่ชอบ


พวกมึงเตรียมตัวรับขี้ได้เลยสัส