นิยามที่ดีที่สุด
ปีกาย

= ปีกลาย = ปีก่อน = ปีที่แล้ว
「อาจสับสนกับ ร่างกาย หรืออาจเนื่องจากพูดไม่ควบกล้ำจนเคยชิน」


"รูปเก่าคับพี่นัท แต่ปีกายแล้ว" 「ไตรภพ ทินบุตร @ 17 กุมภาพันธ์ 2557 @ เวลา 11:33 น.」