นิยามที่ดีที่สุด
ปากพันกัน

กรณีที่พูดไม่รู้เรือง คล้ายลิ้นพันกัน


: ฟวยกสหสห
: เป็นไรอะ
: อ๋อ ปากพันกันอะ