ปากพันกัน


1

กรณีที่พูดไม่รู้เรือง คล้ายลิ้นพันกัน

: ฟวยกสหสห
: เป็นไรอะ
: อ๋อ ปากพันกันอะ


เสนอนิยามใหม่

ปากพันกัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง