ปิกนิก


1

เป็นกุลสตรีไทย เรียบร้อย หวานๆ น่ารัก พูดจาไพเราะ

..


1

เปนเกย์ด้วย

เกย์


เสนอนิยามใหม่

ปิกนิก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง