นิยามที่ดีที่สุด
ปิกนิก

เปนเกย์ด้วย


เกย์

ปิกนิก

เป็นกุลสตรีไทย เรียบร้อย หวานๆ น่ารัก พูดจาไพเราะ


..