นิยามที่ดีที่สุด
ปิ๊กคูย่า

เด็กผู้หญิงมีที่หน้าตาดีและมีความมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูง


เธอคนนั้นชอบทำเป็นปิ๊กคูย่าไปเสียได้