ปิ๊กคูย่า


0

เด็กผู้หญิงมีที่หน้าตาดีและมีความมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูง

เธอคนนั้นชอบทำเป็นปิ๊กคูย่าไปเสียได้


เสนอนิยามใหม่

ปิ๊กคูย่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง