เป็ก


1

พ่อของแต้ม

เป็ก


เสนอนิยามใหม่

เป็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง