ปู้ Maksi ขี่ Kururu


1

เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการแถสูง อีกทั้งยังชอบกิน "เพดดิกรี" เป็นอาหาร

Maksi is a dog . *-*


เสนอนิยามใหม่

ปู้ Maksi ขี่ Kururu
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง