นิยามที่ดีที่สุด
ปู้ Maksi ขี่ Kururu

เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการแถสูง อีกทั้งยังชอบกิน "เพดดิกรี" เป็นอาหาร


Maksi is a dog . *-*