นิยามที่ดีที่สุด
ป๋า

ใช้เรียกผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจทางด้านใดด้านหนึ่ง


- คืนนี้ป๋าเลี้ยงเอง
- มาหาป๋ามะ หนูๆ จ๊วบส์ๆ