ป๋า


15

ใช้เรียกผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจทางด้านใดด้านหนึ่ง

- คืนนี้ป๋าเลี้ยงเอง
- มาหาป๋ามะ หนูๆ จ๊วบส์ๆ


เสนอนิยามใหม่

ป๋า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง