นิยามที่ดีที่สุด
ป้า

สรรพนามกลางในยุคนี้สำหรับเพศเมีย ถ้างง ไปดู "ลุง"


ป้าๆ มาเม้ามอยกันมั้ยแจ้ ~