ป้า


6

สรรพนามกลางในยุคนี้สำหรับเพศเมีย ถ้างง ไปดู "ลุง"

ป้าๆ มาเม้ามอยกันมั้ยแจ้ ~


เสนอนิยามใหม่

ป้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง