นิยามที่ดีที่สุด
ลุง

สรรพนามกลาง ที่ใช้เรียกใครก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้อายุและความอาวุโส


ลุงๆ ไปไหนกันแจร้?

ลุง

ฉายาลีดเดอร์วงบีสท์ หน้าแก่แต่แอ๊บเด็ก


ลุงดู๋

ลุง

สรรพนามใช้เรียกผู้อื่นที่มีอายุไล่เลี่ยกัน (ถ้าอายุมากกว่าถึงจุดหนึ่งจะเรียกว่า พี่ แทน)


เมียเยอะจังนะลุง