นิยามที่ดีที่สุด
เลงเเก่

"เลงเเก่" คือ คนที่มีอายุมากกว่าเรา เช่น รุ่นพี่,รุ่นปู่(เอาง่ายๆคือคนที่เเก่กว่าเรา) มักจะนิยมในเด็กวัยรุ่นภาคใต้


กู"เลงเเก่"มึงอย่าหรอย