นิยามที่ดีที่สุด
ลุงขำ

ลุงขำสุดหล่อแห่งเพจ กูกำลัง " ขำ " ผู้หล่อเหลา กวนตีนยั่วยือไปทั่ว แต่หำเล็ก


ลุงขำ กูกำลัง " ขำ "