ลิง


3

ผัวเป็ด

ลิงสะดิ้ง


เสนอนิยามใหม่

ลิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง