นิยามที่ดีที่สุด
แลคตาซิด

สาวกเป็ดแดงที่ขี้โม้ที่สุดในจักรวาล


โม้ใดเล่าจะเท่าแลคตาซิด