แลคตาซิด


1

สาวกเป็ดแดงที่ขี้โม้ที่สุดในจักรวาล

โม้ใดเล่าจะเท่าแลคตาซิด


เสนอนิยามใหม่

แลคตาซิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง