นิยามที่ดีที่สุด
ลูกอ้าย

ลูกชายคนที่ ๑


ลูกอ้าย.