ลูกอม


2

ของอร่อยแดกได้ok

แม่กินลูกอม


เสนอนิยามใหม่

ลูกอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง