ลูกอม


2

ของอร่อยแดกได้ok

แม่กินลูกอม


1

น. ลูกกลม ๆ ทำด้วยของต่าง ๆ มักมีรสหวาน

ป้ามีลูกอมหวาน ๆ มาให้กิน


เสนอนิยามใหม่

ลูกอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง