นิยามที่ดีที่สุด
ลูกอม

ของอร่อยแดกได้ok


แม่กินลูกอม

ลูกอม

น. ลูกกลม ๆ ทำด้วยของต่าง ๆ มักมีรสหวาน


ป้ามีลูกอมหวาน ๆ มาให้กิน