นิยามที่ดีที่สุด
ลาก่อย

อาจมาจากคนๆคนหนึ่งที่คงจะพิมผิดเพราะ "น"มันอยู่ข้าง"ย"แล้วขี้เกียจแก้


ลาก่อยนะ

ลาก่อย

เป็นคำที่วัยรุ่นไทยใช้ล่ำลา เพียนมาจาก ลาก่อน เชื่อกันว่า มันมีต้นกำเนิดมาจากเกมเมอร์บางท่านในหมูทุบ


ลาก่อยนะ