นิยามที่ดีที่สุด
โลกเอียง

อาการชนิดหนึ่งของคิม จงอินที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงความรักและการอ้อนชนิดหนึ่ง นั่งตัวเอียงเพื่อปรับให้เข้ากับโลก มีทิศทางการเอียงไปยังเป้าหมายเฉพาะ คือ คยองซู เมียของตน


เห้ยแก กัมจงมันโลกเอียงกับคยองซูอีกแล้วหว่ะ