โลกเอียง


1

อาการชนิดหนึ่งของคิม จงอินที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงความรักและการอ้อนชนิดหนึ่ง นั่งตัวเอียงเพื่อปรับให้เข้ากับโลก มีทิศทางการเอียงไปยังเป้าหมายเฉพาะ คือ คยองซู เมียของตน

เห้ยแก กัมจงมันโลกเอียงกับคยองซูอีกแล้วหว่ะ


เสนอนิยามใหม่

โลกเอียง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง