แลคตาซอยห้าบาท


43

เพลงสุดยอดนิยมแห่งทวิตภพ สามารถเอาไว้ใช้เปลี่ยนเรื่องได้

A: กินอะไรดีเย็นนี้
B: แลคตาซอยห้าบาทททททททททท


3

ห้าบาทพ่อง เดี๋ยวนี้ซองละหกบาท

แลคตาซอยห้าบาท ไม่ใช่มาม่านะสาด


1

125 มิลลิลิตร

ปริมาณคับกล่องเต็มที่


1

ดื่มได้ดื่มดี

ดื่มแลคตาซอยห้าบาท


0

มึงก็ไปซื้อสิ

แล็คตาซอยหาบาท


เสนอนิยามใหม่

แลคตาซอยห้าบาท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง