นิยามที่ดีที่สุด
แลคตาซอยห้าบาท

เพลงสุดยอดนิยมแห่งทวิตภพ สามารถเอาไว้ใช้เปลี่ยนเรื่องได้


A: กินอะไรดีเย็นนี้
B: แลคตาซอยห้าบาทททททททททท

แลคตาซอยห้าบาท

ห้าบาทพ่อง เดี๋ยวนี้ซองละหกบาท


แลคตาซอยห้าบาท ไม่ใช่มาม่านะสาด

แลคตาซอยห้าบาท

ดื่มได้ดื่มดี


ดื่มแลคตาซอยห้าบาท

แลคตาซอยห้าบาท

125 มิลลิลิตร


ปริมาณคับกล่องเต็มที่

แลคตาซอยห้าบาท

มึงก็ไปซื้อสิ


แล็คตาซอยหาบาท