นิยามที่ดีที่สุด
ลูกหยี

(ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ชื่อไม้ต้น ๓ ชนิดในสกุล Dialium วงศ์ Leguminosae ผลมีเมล็ดเดียว เมื่อแก่เปลือกกรอบสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีนํ้าตาล รสเปรี้ยวอมหวาน คือ ชนิด D. indicum L. ลูกหยีที่เป็นของกินเล่นส่วนใหญ่เป็นผลของต้นนี้, กาหยีเขา ก็เรียก, หยีท้องบึ้ง (D. platysepalumBaker), และชนิด D. cochinchinense Pierre ชนิดหลังนี้ เขลง ก็เรียก, อีสานเรียก นางดำ.


ฉันชอบกินลูกหยี

ลูกหยี

สวยที่สุด


เด็กหญิงคนนึงชื่อลูกหยี แค่ชื่อก็น่ากินแล้วจุ้บ