ลูกหยี


1

สวยที่สุด

เด็กหญิงคนนึงชื่อลูกหยี แค่ชื่อก็น่ากินแล้วจุ้บ


เสนอนิยามใหม่

ลูกหยี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง