นิยามที่ดีที่สุด
โลกสวย

1. มองเห็นแต่ด้านที่สวยงามไร้ที่ติของสังคม (ดู "แอ๊บแบ๊ว")
2. เลือกที่จะแสดงออกแต่ด้านที่มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อตอบรับสิ่งที่สังคมคาดหวัง


"ให้มีผู้หญิงมาทอดกายนอนเปลื้องผ้าต่อหน้าคุณรู้สึกยังไง"
"ขยะแขยงอะครับ"

โลกสวย

หมายถึงการช่วยตัวเอง


"โลกสวยด้วยมือเรา~"

โลกสวย

ไอพวกเด็กดี มองโลกสวยไปหมด


โลกนี้มันช่างสวยงามจริงๆ

โลกสวย

Pantip


โลกสวยด้วยมือเรา

โลกสวย

เป็นคำถากถางของพวกโลกเสื่อม
หรือตรรกะพิการของบางคนที่คิดว่าหยาบ/แรงคือจริงใจไม่สร้างภาพ


อีโลกสวย

โลกสวย

ผู้มองโลกในแง่ดี


ฉันเป็นคนโลกสวยยย

โลกสวย

a person who always expects good things to happen or things to be successful.

I'm an eternal optimist—I'm sure things will get better.
He’s an incurable optimist.
Pete, ever the optimist, said things were bound to improve.


โลกสวย

โลกสวย

a feeling that good things will happen and that something will be successful.

a mood of cautious optimism.
There are very real grounds for optimism.
We may now look forward with optimism.
optimism about/for the future.
Both sides have expressed optimism about the chances of an early agreement.


โลกสวย

โลกสวย

​in a way that shows that you expect good things to happen or something to be successful

"He spoke optimistically about better relations between the two countries."


"โลกสวย"

โลกสวย

"over-optimistic"
​too confident that something will be successful.

"I'm not over-optimistic about my chances of getting the job."

showing more confidence that something will be successful than is shown to be right or reasonable by later events.

"The sales forecasts turned out to be over-optimistic."


"โลกสวย"