ให้มีผู้หญิงมาทอดกายนอนเปลื้องผ้าต่อหน้าคุณรู้สึกยังไง

ไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีใครรู้ความหมายของคำคำนี้ คุณพอจะบอกเราได้หรือไม่?

เพิ่มนิยาม