นิยามที่ดีที่สุด
ลูกระนาด

ใช้เรียกผู้ชายที่มีซิกแพคสวยงาม


โอ้ย อยากเอาหน้าไปกลิ้งบนลูกระนาดจริงๆ