ลูกระนาด


2

ใช้เรียกผู้ชายที่มีซิกแพคสวยงาม

โอ้ย อยากเอาหน้าไปกลิ้งบนลูกระนาดจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ลูกระนาด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง