นิยามที่ดีที่สุด
ลูกเพ่วิง

ร่างต้นของนางวิงคุณวิงเเละนายวิง
โดยนิสัยคือ ความอัปดล ัญไร เหี้ย ลามก ของสามร่างมาร่วมกัน เป็น หนึ่่่่ง
โหดสัสไม่ล่ะมึง
ใครกวนตีนกู โดนเย็ด


จับหำหน่อยครับ

-เด็กชาย เกิดเงี่ยน ชักว่าว