นิยามที่ดีที่สุด
โลกนี้มันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน

เป็นคำเอ่ยถึง โลกาภิวัฒน์ชนิดหนึ่ง ที่เปลี่ยนในแนวทางที่ไม่ค่อยดีนัก


มีคนบอกว่าในผู้ชาย 4 คน แม่งจะมีคนเป็นเกย์ 1 คนว่ะ โลกนี้มันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน