โลกนี้มันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน


13

เป็นคำเอ่ยถึง โลกาภิวัฒน์ชนิดหนึ่ง ที่เปลี่ยนในแนวทางที่ไม่ค่อยดีนัก

มีคนบอกว่าในผู้ชาย 4 คน แม่งจะมีคนเป็นเกย์ 1 คนว่ะ โลกนี้มันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน


เสนอนิยามใหม่

โลกนี้มันชักจะอยู่ยากขึ้นทุกวัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง