โลกตะลึง


9

หมายถึง ชวนอึ้ง เรื่องเด็ด ใช้กันทั่วไปในหมู่เว็บบอร์ด

โลกตะลึงนายAมีสามหำ


เสนอนิยามใหม่

โลกตะลึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง