นิยามที่ดีที่สุด
โลกตะลึง

หมายถึง ชวนอึ้ง เรื่องเด็ด ใช้กันทั่วไปในหมู่เว็บบอร์ด


โลกตะลึงนายAมีสามหำ