นิยามที่ดีที่สุด
ลูกชาย

,ลูกที่กำเนิดมาไม่ได้เป็นเพศหญิง


ลูกผู้ชายสิบปีล้างแค้นยังไม่สาย !!