ลูกชาย


1

,ลูกที่กำเนิดมาไม่ได้เป็นเพศหญิง

ลูกผู้ชายสิบปีล้างแค้นยังไม่สาย !!


เสนอนิยามใหม่

ลูกชาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง