นิยามที่ดีที่สุด
ลูกกระดิ้ว

ลูกไล่ ลูกน้อง มีศักดิ์ต่ำกว่า ---


อีห่า นางหน้า ลูกกระดิ้ว !