ลูกกระดิ้ว


0

ลูกไล่ ลูกน้อง มีศักดิ์ต่ำกว่า ---

อีห่า นางหน้า ลูกกระดิ้ว !


เสนอนิยามใหม่

ลูกกระดิ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง