นิยามที่ดีที่สุด
เล็ก

ช่างแอร์


ผมไม่เล็กนะครับ!

เล็ก

,ตรงข้ามกับคำว่า" ใหญ่ "


ถึงกู "เล็ก" แต่กู "ยาว" นะสัด !!

เล็ก

ไม่รู้อ่ะ กูใหญ่


ใหญ่โว้ย!!

เล็ก

เล็กโลซาน


ตามนั้นย์

เล็ก

ตรงข้ามกับคำว่า " ใหญ่ "


ถึงกู "เล็ก" แต่กู "ยาว" นะสัด !!

เล็ก

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


น่าอยู่เพราะมีเล็ก