เล็ก


4

ช่างแอร์

ผมไม่เล็กนะครับ!


2

ไม่รู้อ่ะ กูใหญ่

ใหญ่โว้ย!!


1

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

น่าอยู่เพราะมีเล็ก


1

ตรงข้ามกับคำว่า " ใหญ่ "

ถึงกู "เล็ก" แต่กู "ยาว" นะสัด !!


1

,ตรงข้ามกับคำว่า" ใหญ่ "

ถึงกู "เล็ก" แต่กู "ยาว" นะสัด !!


1

เล็กโลซาน

ตามนั้นย์


เสนอนิยามใหม่

เล็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง