นิยามที่ดีที่สุด
ยาว

มันคือห่าไรไม่รุที่มันยาวๆๆๆๆๆ


ของเธอยาวมาก