ยูลสิก


10

สิก้า:: อื้ออ ยูล ไม่เอาน่าจะนอน
ยูล:: ไม่นอนได้ไม๊อ่า จะเอา จะเอา

ยูลสิกได้กันแล้ว บ่อยด้วย ถี่ด้วย


4

อ๊ะ ....ยูล ตรงนั้นมัน

ยูล สิก้าอึดอัด......


0

สิก้า:อ๊า~~~ ยูลอย่านะเดี๋ยวลูกได่ยิน
ควอนยูล:โธ่ ยุนหลับไปแล้ว ต่อนะ
สิก้า:อ๊ะ อื้อ อ๊า~~~

ยุน:จะบ้าตายเกิดมามีป๊ากะม๊าหื่น


เสนอนิยามใหม่

ยูลสิก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง