นิยามที่ดีที่สุด
ยูลสิก

สิก้า:: อื้ออ ยูล ไม่เอาน่าจะนอน
ยูล:: ไม่นอนได้ไม๊อ่า จะเอา จะเอา


ยูลสิกได้กันแล้ว บ่อยด้วย ถี่ด้วย

ยูลสิก

อ๊ะ ....ยูล ตรงนั้นมัน


ยูล สิก้าอึดอัด......

ยูลสิก

สิก้า:อ๊า~~~ ยูลอย่านะเดี๋ยวลูกได่ยิน
ควอนยูล:โธ่ ยุนหลับไปแล้ว ต่อนะ
สิก้า:อ๊ะ อื้อ อ๊า~~~


ยุน:จะบ้าตายเกิดมามีป๊ากะม๊าหื่น