ยาวไปไม่อ่าน


4

เป็นการแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งของคนไทย
เวลาเห็นข้อความที่มีตัวหนังสือติดกันเป็นพืด
หรือเนื้อหายาวเกินไป จะรู้สึกขี้เกียจอ่านขึ้นมาทันที

เอาไรมาให้ดูวะ ยาวไปไม่อ่านเว้ย


เสนอนิยามใหม่

ยาวไปไม่อ่าน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง