นิยามที่ดีที่สุด
ยาวไปไม่อ่าน

เป็นการแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งของคนไทย
เวลาเห็นข้อความที่มีตัวหนังสือติดกันเป็นพืด
หรือเนื้อหายาวเกินไป จะรู้สึกขี้เกียจอ่านขึ้นมาทันที


เอาไรมาให้ดูวะ ยาวไปไม่อ่านเว้ย