โยว่


1

คำทักทายของพวกเสี่ยวแดก

โยว่ๆ ทำไรอะสาวๆ


เสนอนิยามใหม่

โยว่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง