โย่ว


1

เป็นคำอุทานเรียกร้องน่ะครัช

โย่วว่าไง


เสนอนิยามใหม่

โย่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง