นิยามที่ดีที่สุด
โย่ว

เป็นคำอุทานเรียกร้องน่ะครัช


โย่วว่าไง