ยศกร


1

คนหัวหยอง

เห้ยแกรรรรยศกรว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ยศกร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง