นิยามที่ดีที่สุด
ยศกร

คนหัวหยอง


เห้ยแกรรรรยศกรว่ะ