ยัส


1

เกย์

too ยัส
so ยัส
ยัสจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ยัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง