นิยามที่ดีที่สุด
ยัส

เกย์


too ยัส
so ยัส
ยัสจริงๆ