เยสเข้


8

เป็นคำอุทานเวลาเราเจออะไรที่ตกใจสุดขีดหรือไหม่ทันรู้ตัว

เยสเข้เอ้ยมึงมาตอนไหนวะตกใจหัวควยหดหมดเร่ย


3

การกระทำที่เรียกว่าเป็นการสืบสายพันธุ์ข้ามพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า CSS หรือ "Cross Specie Sex" เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความต้องการทางเพศของมนุษย์ซึ่งเกินขีดจำกัดและถูกระบายออกมา อย่างเช่นการ"เยดเข้"จะถูกกระทำโดยมนุษย์เพศชาย และ จรเข้(แม่น้ำ)เพศเมีย (สีเขียวมน้ำตาล)

ตัวอย่างควยไร


เสนอนิยามใหม่

เยสเข้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง