นิยามที่ดีที่สุด
เยสเข้

เป็นคำอุทานเวลาเราเจออะไรที่ตกใจสุดขีดหรือไหม่ทันรู้ตัว


เยสเข้เอ้ยมึงมาตอนไหนวะตกใจหัวควยหดหมดเร่ย

เยสเข้

การกระทำที่เรียกว่าเป็นการสืบสายพันธุ์ข้ามพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า CSS หรือ "Cross Specie Sex" เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความต้องการทางเพศของมนุษย์ซึ่งเกินขีดจำกัดและถูกระบายออกมา อย่างเช่นการ"เยดเข้"จะถูกกระทำโดยมนุษย์เพศชาย และ จรเข้(แม่น้ำ)เพศเมีย (สีเขียวมน้ำตาล)


ตัวอย่างควยไร