ยีส


3

จังไร

นัท แม่งยีส ว่ะ


3

เหี้ยไม่สิ้นสุด

แชมป์ ชอบไปสอยเกงในเด็กอนุบาลมาดม แม่งยีสจริง ๆ


3

หื่น ฝุดๆ

ไอกัน หนังโปเต้มบ้านเลย แม่ง ยีสจริงๆ


2

เลว ระยำ ต่ำ เถื่อน ตุ้ดแตก อันธพาล ลามก จกเปรต ผิดเพศ วิปริต จิตไม่ดี สติไม่เต็ม

เป้ ยีส \m/


1

ไอลิง

เอ แม่งยีสว่ะ


1

อย่ามายีส
วันๆไม่ทำเหี้ยอะไร นอกจากหื่นกาม ลามก จังไร ตุ๊ดแตก เล่นดาก


1

หื่น บ้ากาม วิตถาร ผิดเพศ
วิกลจริต วิปริตทางกามรมณ์

โจรลักเกงใน สันดาน ยีส


-1

LCD

ไม่มีใครยีสเท่าเป้อีกแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ยีส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง