ยสตน


29

ก็ เย็ดสดแตกในนั่นแหละ

ตามนั้นย์


5

ไม่ใช่เย็ดสะตูดบวมหรอนาย

ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเกย์


เสนอนิยามใหม่

ยสตน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง