นิยามที่ดีที่สุด
ยาเสียบแตด

มาจากยาเสพย์ติด


เฮ้ยมุงค้ายาเสียบแตดเหรอสาดดดดดดดด