ยาเสียบแตด


2

มาจากยาเสพย์ติด

เฮ้ยมุงค้ายาเสียบแตดเหรอสาดดดดดดดด


เสนอนิยามใหม่

ยาเสียบแตด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง