นิยามที่ดีที่สุด
ยูยองแจ

เสียงเพราะ หน้าหล่อ >


คุณยู

ยูยองแจ

คนน่ารัก....ยูยองแจแฟนน้องโล่เค้า เค้ารักเค้าหวงของเค้่า


♥ "ยองแจฮยอง เนกอยา" น้องโ,ล่มิได้กล่าวไว้ กูกล่าวแทนก็ได้...